Matemček 2019-20

Vpišite šestmestno številko tekmovalca: