Matemček 2023-24

Vpišite šestmestno številko tekmovalca: